Landscape1.jpg

Het "Augmented tijdperk"

3 minuten 22-05-2019
Persoonlijk contact
Persoonlijk contact

Martin van Dongen

Managing Partner
06-15821825 Stuur mij een mail Informatie aanvragen

Een nieuwe manier van samenwerking tussen mensen en robots. Computers die ons denkvermogen verbeteren of robots die op eigen houtje auto’s, bruggen of drones bouwen. Volgens futurist Maurice Conti staan we aan de rand van een nieuw tijdperk: de Augmented Age.

In dit nieuwe tijdperk werken mensen en robots samen. Ze versterken elkaar en krijgen zo dingen voor elkaar die ze alleen nooit zouden bereiken. De mens doet waar hij goed in is: bewustzijn, waarneming en besluitvorming. De robot houdt zich bezig met de uitvoerig, precisie en herhaling. Voor een optimale samenwerking is er volgens Conti een zenuwstelsel nodig. Dat zenuwstelsel verbindt ons met alle dingen die we ontwerpen, maken en gebruiken.

In de komende 20 jaar zullen er meer veranderingen komen in de manier waarop we werken dan in de laatste 2.000 jaar hebben plaatsgevonden.

Na het jager/verzamelaar, agricultuur, industrieel en informatie tijdperk, staan we nu aan de vooravond van iets nieuws: het “augmented” tijdperk. Hierin worden de menselijke capaciteiten aangevuld door gecomputeriseerde systemen die helpen bij het denken, robot systemen die je helpen met maken en een digitaal zenuwstelsel dat je met de wereld verbindt, verder dan je natuurlijke zintuigen dat kunnen.

 

Verre toekomstmuziek?

Nee, feitelijk zijn we nu al een soort “augmented” cyborg (de fysieke samensmelting van mens en machine). Hoe vaak vallen we nu al terug op onze smartphone als we een vraag moeten beantwoorden? Dit is nog maar een primitief begin. Want zelfs “Siri” is bijvoorbeeld een passief gereedschap. Feitelijk zijn alle gereedschappen die we in de afgelopen drie en een half miljoen jaren gebruikt hebben volstrekt passief. Ze doen precies wat je ze vraagt en niets meer dan dat.

In het “augmented” tijdperk gaan machines zélf aan de slag om dingen te ontwerpen of te bouwen en dit met minimale menselijke interactie. De voorboden zijn er al, steeds vaker wordt Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL) toegepast.