Verrekijker

Miljoenenproject vergroot IT-chaos bij Kamer van Koophandel

2 minuten 05-07-2019
Persoonlijk contact
Persoonlijk contact

Ron Linssen

Managing Partner
06-11341439 Stuur mij een mail Informatie aanvragen

Interessante constatering in dit artikel in het FD over een falend IT project voor de vervanging van een informatiesysteem bij de KvK: “De Kamer van Koophandel heeft inmiddels €15,5 mln gespendeerd aan het project, maar dat heeft nauwelijks geaccepteerde software opgeleverd”

Er is dus 40% van het budget gespendeerd in dit project. Dat je met 40% van het budget nog geen ‘geaccepteerde software’ hebt opgeleverd, is in mijn optiek niet het probleem. Ik ben veel meer geïnteresseerd in wat je dan wel hebt opgeleverd? Als je in die periode en voor dat bedrag inzicht hebt opgebouwd, waarmee daarna belangrijke besluiten kunnen worden genomen over een succesvolle gefragmenteerde vervanging, heb je een prima prestatie geleverd.

Zeker met legacy gerelateerde projecten is mijn overtuiging dat je minstens 1/3 van het budget MOET besteden aan nadenken en inzicht opbouwen.

Dat levert in die periode vaak “niets” op volgens sommige directieleden die kennelijk denken dat alleen ‘werkende software’ voortgang laat zien. Maar deze investering is juist super waardevol om daarna te kunnen bepalen of je überhaupt onderdelen los in componenten kunt gaan vervangen of er een compleet andere aanpak nodig is.

“Wat de vernieuwing precies inhoud is onduidelijk” wordt vervolgens geconstateerd. Dat is voor mij het bewijs dat er onvoldoende inzicht was in het probleem en te snel in oplossingen is gedacht. Met dit als gevolg. Inzicht kost tijd, kost geld. Maar verdient zich dubbel en dwars terug. Kortom: haal de focus af van ‘gelijk fysieke software resultaten willen zien’, hetgeen logischerwijs meer tot extra teleurstellingen leidt. Het kan wel!